ologotypowanie www

Tytuł projektu: Opracowanie nowych usług i procesów wspomagających korelację „systemu zarządzania miejscem w pokojach hotelowych” z systemem sprzedażowym Beneficjenta.

 

Cele i planowane efekty projektu: Celem i efektem realizacji przedsięwzięcia będzie opracowanie algorytmu komputerowego, zarządzającego w inteligentny sposób miejscem w pokojach hotelowych, połączonego z systemem rezerwacyjnym używanym przez Beneficjenta, a także stworzenie dla Beneficjenta nowych usług i procesów wykorzystujących opracowany algorytm programistyczny. Dzięki zastosowaniu omówionego powyżej algorytmu, firma Beneficjenta zaoszczędzi mnóstwo zasobów czasowych i finansowych związanych z procesem ręcznego rozmieszczania gości w pokojach hotelowych. W tradycyjnym podejściu niejednokrotnie należy poświęcić czas na strategiczne przeanalizowanie dostępnych pokojów hotelowych tak, aby sprostać wymaganiom Klienta docelowego, co przełoży się na zadowolenie z pobytu i ocenę turnusu. Przy zastosowaniu innowacyjnego algorytmu omówionego w niniejszym wniosku, analizowanie tych informacji nie będzie konieczne, ponieważ algorytm będzie w stanie wykonać tę operację w ciągu kilku sekund, a także równocześnie obsłużyć wiele tego typu poleceń, do czego niezdolny jest pracownik ludzki. Aby pracownik ludzki zrealizował często skomplikowane zadanie rozmieszczenia gości w pokojach hotelowych z uwzględnieniem wszystkich wskazań w specyfikacji zamówienia, niezbędna jest ogromna wiedza, doskonała znajomość obiektu oraz doskonałe orientowanie się w stanie pokojów obiektu hotelowego, co niejednokrotnie wymaga ogromnych nakładów czasowych i finansowych poświęconych na szkolenia dla pracowników.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  123000,00  PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 80000,00 PLN

plakat pokoje

 


 

Tytuł projektu: Implementacja algorytmu urządzenia peryferyjnego automatyzującego proces kontroli bagażowej.

 

Cele i planowane efekty projektu: Celem i efektem realizacji opisywanego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego będzie opracowanie i stworzenie algorytmu (systemu), który zdolny będzie do procesowania kontroli bagażowej we współpracy z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi (takimi jak laserowe skanery kodów kreskowych/QR oraz urządzenia wyświetlające), połączonego z aplikacjami i systemami używanymi przez beneficjenta w trakcie kontroli bagażowej. Zastosowanie rozwiązania, zaprezentowanego w niniejszym wniosku dostarczy szeregu bardzo istotnych korzyści dla firmy Beneficjenta działającej w branży turystycznej. Pierwszym bardzo istotnym celem, które pozwala zrealizować zaprezentowane rozwiązanie jest zmniejszenie czynnika ryzyka wynikającego ze zgubienia bagażu Klienta docelowego. Bardzo często w branży turystycznej zdarza się, że ze względu na brak miejsc, bagaże muszą zostać przetransportowane innym środkiem transportu niż Klient – dzięki działaniu rozwiązania omawianego w punkcie osoba kierująca środkiem transportu może szybko zweryfikować czyje bagaże posiada aktualnie na stanie, w jaki sposób bagaże przeorganizować, aby umożliwione zostało bezproblemowe ich wydawanie po zdeponowaniu, a także może zostać poinformowana, że bagaż który posiada w ładowni/luku bagażowym, powinien zostać wydany konkretnemu pasażerowi przed wyruszeniem w dalszą drogę. Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo Klientów docelowych, a także minimalizuje ryzyko narażenia firmy Beneficjenta na straty związane z wysłaniem bagażu w inne miejsce niż docelowe, zagubieniem bagażu lub jego utratą w inny sposób. Kolejnym znaczącym czynnikiem jest fakt, że monitorowane w ten sposób bagaże podnoszą ogólne bezpieczeństwo operowania bagażami w oczach potencjalnych ubezpieczycieli, którzy ze względu na zastosowane środki zapobiegawcze mogą zaproponować firmie turystycznej dodatkowe zniżki za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zawodowej oraz niższe składki ubezpieczeniowe. Ostatnim jednak niemniej ważnym czynnikiem oprócz omówionych wcześniej redukcji kosztów jest
zwiększenie zaufania w oczach Klientów, co przełożyć się może na zwiększenie konkurencyjności oferty Beneficjenta i zwiększenie obrotów firmowych oraz zysków ze sprzedaży usług turystycznych.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  123000,00  PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 80000,00 PLN

plakat bagaże

 


Tytuł projektu: Automatyzacja procesu zamawiania i optymalizacja algorytmów bazodanowych w systemach beneficjenta.

 

Cele i planowane efekty projektu: Celem i efektem realizacji opisywanego przedsięwzięcia badawczo rozwojowego będzie opracowanie i stworzenie algorytmu (systemu) odpowiedzialnego za automatyzację procesu sprzedaży i rezerwacji, który zostanie połączony z systemem sprzedażowym Beneficjenta, systemem księgowym Beneficjenta, systemem rezerwacyjnym używanym przez Beneficjenta oraz stroną internetową Beneficjenta. Korzyści: zastosowanie algorytmu to redukcja kosztów obsługi zamówienia – po zastosowaniu omówionego rozwiązania, nie zachodzi już potrzeba ręcznej zmiany statusów zamówienia, weryfikacja płatności, wystawienie dokumentu księgowego oraz weryfikacja dostępnych w hotelach
miejsc. Beneficjent zaoszczędza zasoby czasowe, które może przeznaczyć na wykonywanie innych zadań, ponieważ algorytm wykonuje wszystkie powyższe czynności w sposób automatyczny, niezwykle szybki i jest w stanie obsłużyć wiele zamówień równocześnie (w przeciwieństwie do człowieka), dzięki funkcji wielozadaniowości (multitaskingu). Zminimalizowane zostanie ryzyko popełnienia błędu Beneficjenta w trakcie realizacji zamówienia, a cała odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych, przeniesiona zostaje na Klienta, który zamówienie składa. Beneficjent nie jest zmuszony korzystać z pośrednich rozwiązań firm zewnętrznych, które proponują outsourcing usług obsługi zamówień, dzięki czemu następuje redukcja kosztów oraz znaczna redukcja ryzyka związanego z ewentualnym wyciekiem danych osobowych lub kradzieży danych osobowych. Zaproponowane rozwiązanie stanowi bardzo efektywną metodę optymalizacji zasobów firmy, a co za tym idzie umożliwia ciągły rozwój, inwestycję w nowe procesy, technologię i zasoby dla ciągłego zwiększana swojej roli na rynku krajowym oraz zagranicznym. Pozytywne konsekwencje dla działającej w branży turystycznej firmy Beneficjenta oraz ciągle rozwijającego się rynku usług realizowanych za pośrednictwem Internetu oraz nowoczesnych technologii mobilnych.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  123000,00  PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 80000,00 PLN
plakat bazy danych

 

 

 

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies