ologotypowanie www

Bydgoszcz, 18.11.2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej: Opracowanie nowych usług i procesów wspomagających korelację „systemu zarządzania miejscem w pokojach hotelowych” z systemem sprzedażowym Beneficjenta.

 

Projekt: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

W wyniku rozpatrzenia postępowania w ramach wyboru Wykonawcy na wykonanie usługizostała wybrana oferta:

 

Wyższa Szkołą Gospodarki, Kolegium Nauk Technicznych
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2

 

Uzasadnienie wyboru:

W związku ze spełnieniem wszystkich wymagań formalnych oraz ocenie jako najkorzystniejszą, która spełniła wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunku realizacji zamówienia.

 


 ologotypowanie www

 

Bydgoszcz, 18.11.2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej: Implementacja algorytmu urządzenia peryferyjnego automatyzującego proces kontroli bagażowej.

 

Projekt: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

W wyniku rozpatrzenia postępowania w ramach wyboru Wykonawcy na wykonanie usługizostała wybrana oferta:

 

Wyższa Szkołą Gospodarki, Kolegium Nauk Technicznych
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2

 

Uzasadnienie wyboru:

W związku ze spełnieniem wszystkich wymagań formalnych oraz ocenie jako najkorzystniejszą, która spełniła wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunku realizacji zamówienia.

 


 ologotypowanie www

 

Bydgoszcz, 18.11.2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej: Automatyzacja procesu zamawiania i optymalizacja algorytmów bazodanowych w systemach beneficjenta.

 

Projekt: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

W wyniku rozpatrzenia postępowania w ramach wyboru Wykonawcy na wykonanie usługizostała wybrana oferta:

 

Wyższa Szkołą Gospodarki, Kolegium Nauk Technicznych
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2

 

Uzasadnienie wyboru:

W związku ze spełnieniem wszystkich wymagań formalnych oraz ocenie jako najkorzystniejszą, która spełniła wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunku realizacji zamówienia

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies